Kinesisk Medisin

Ordet akupunktur er latinsk og betyr acus - nål og punctura - stikk.

Den kinesiske tradisjonen kaller det Zhen Jiu, som betyr nål og varme.

 

Den gamle orientalske tradisjonen ser på mennesket som en energetisk enhet. En energetisk enhet vil si at vi består av energi - eller livsenergi som beskrives som ”den energi som forårsaker alt liv og all bevegelse”. Denne energien - qi - flyter i et system av energikanaler i kroppen. Qi konsentreres i ca. 400 punkter på kroppen, og denne kan vi altså røre og påvirke ved hjelp av nåler, massasje, varme eller andre behandlingsmetoder. Før man får en plage eller sykdom har denne energien gradvis kommet i ubalanse, stagnert eller stoppet helt opp. 

 

 


I 2010 ble akupunktur og moxibusjon plassert på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Det vil si at denne tradisjonen ønskes å vernes om og beskyttes.

 

 

Behandling

 

Stadig flere etterspør akupunktur og har tillitt til akupunktur som behandlingsform. Den økende bruken og anerkjennelsen av akupunktur har også ført til at den offentlige helsetjenesten har tatt i bruk behandlingsformen, for eksempel ved smerteklinikker og fødeavdelinger. 

 

 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har gitt sin anbefaling til akupunktur, og har utarbeidet en liste over diagnoser som vil kunne ha god effekt av akupunkturbehandling. Se følgende link for mer informasjon; http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf

 

En akupunkturbehandling går ut på å stikke tynne nåler i huden på bestemte steder på kroppen. Jeg bruker sjelden mer enn 10 nåler, ofte færre. Jeg bruker også ofte moxa - en "sigar" av sammenpressende urter som tennes, og som gir en helt spesiell varme på akupunkturpunktene.

 

Hvert akupunkturpunkt har sitt eget, vakre kinesiske navn - og navnet kan ofte indikere virkemåten til punktet, f.eks. Qu Jie - "Gleden av å leve" - ved depresjon, eller Ying Xiang - "Parfymens velkomst" - ved tett nese og nedsatt luktesans.

 

 

 

Diagnostisering

Når man stiller diagnose i Kinesisk Medisin forsøker man å definere årsaken til en plage eller sykdom. Følgende skjer ved en konsultasjon;

 

  • Jeg observerer ansiktsfargen, kroppsholdning og blikk
  • Jeg inspiserer tungen. Man ser på farge, form, bevegelighet og belegg
  • Jeg kjenner på pulsen og kvaliteten av denne
  • Jeg lytter til pasientens kliniske historie og stiller spørsmål for å kartlegge symptomer og sykdomsbilde

 

Slik finner man den optimale behandlingen for den enkelte og finner ut hvilke punkter man skal velge.