Om meg

Jeg har jobbet som vernepleier i flere år, men interessen for orientalsk medisin gjorde at jeg utdannet meg til akupunktør ved Neijing skolen i Norge. Utdannelsen er treårig og Neijing skolen bygger sin utdannelse på de eldste skriftene fra Kinesisk Medisin. Jeg har virkelig falt for denne filosofien, og ønsker å bruke denne fine lærdommen til tjeneste for andre.

Klinikken

Jeg åpnet min lille klinikk i 2012 her i Fjærekilen hvor jeg også bor. Klinikken ligger landlig til i et særegent hus - rett forbi badeplassen på Gåsodden i Skien. Tirsdag, onsdag og torsdag holder jeg til på Grenland Helsesenter i Porsgrunn sammen med de fine folka der. Se grenlandhelsenter.no for mer informasjon.

 

Åpningstider etter avtale.

 

Pris: Kr. 400,- for første konsultasjon. Kr. 300,- for øvrige behandlinger.

 

 

NAO

Jeg er medlem av NAO - Norsk organisasjon for akupunktører og behandlere innen orientalsk tradisjon. Jeg forplikter meg med dette til å følge visse etiske prinsipper, bl.a. følgende;

  • Behandle pasienter med respekt og ha en ydmyk holdning til deres sykehistorie. Lytte oppmerksomt og overholde taushetsplikten.
  • Gjøre en grundig diagnostisering og vurdering av pasientens helsetilstand og gi den hensiktsmessige informasjonen pasienten trenger. 
  • Gi pasienten en tydelig beskrivelse av behandlingens formål og så langt det er mulig orientere om behandlingens varighet. Informere pasienten om evt. reaksjoner på gitte behandling. Få pasienten til å bevisstgjøre sin egen evne til å gjøre seg frisk. 
  • Tydelig informere at det er pasienten selv som står fritt til å velge å få behandling. 
  • Kjenne til sine egne grenser for sin profesjonelle kompetanse for å kunne henvise pasienter videre til adekvat behandling. Være orientert om andre behandlingsformer. 
  • Vi anser ikke akupunktur som en alternativ behandling. Det vil si at pasientene ikke oppfatter vår behandling som et enten/eller; enten akupunktur eller tradisjonell skolemedisin. Behandlingen er ikke i konfrontasjon med den moderne medisin, men er istedet en komplementær behandling. Vi vil ikke blande oss inn i legens virke og medisinering som pasienten måtte ha. 
  • Behandleren må ikke gi løfte om helbredelse og bruke behandlingsmetoder en ikke behersker. 
  • Betalingen for behandling skal bare dekke de faktiske utgifter for terapeuten. Terapeuten skal ha en holdning om å ikke berike seg på pasienters lidelser, men ha en motivasjonen om å få pasienten frisk.